Çocuğun okulda dışlanmas

Çocuk & Genç

Çocukların Okulda Dışlanması ve Sosyalleşememesi

Okulda, kursta veya kreşte dahi çeşitli sosyal ortamlarda dışlanan ve sosyalleşemeyen çocukların mutlaka önemsenmesi gereklidir. Anne ve babasının etkilenerek çocuk için endişelendiği çocuğun okulda dışlanması çeşitli nedenlere dayanmaktadır. Öncelikle çocuğun egoist bir karakterde olması buna neden olabilirken genelde tek çocuk…