SAĞLIK HAKKI

Sağlık Yazıları

SAĞLIK HAKKININ DÜNYADAKİ EVRİMİ

  Yaşam hakkı yüzyıllardır yasal düzenlemelerin de konusu olmuştur. Anayasa hukukçuları ve siyaset bilimcilerine göre yaşam hakkıyla ilgili ilk yasal düzenleme 1215 tarihli “Magna Carta Libertatum” ile İngiltere’de yapılmıştır. “Büyük Özgürlük Fermanı” adındaki bu anlaşma “İngiliz özgürlüğünün temeli” olarak nitelendirilir75.…