Çocuk & Genç

Çocuklarda Göz Sağlığı

Yeni doğan çocuklarda ve gelişmekte olan çocuklarda göz sağlığı en önemli konulardan biridir. Göz sağlığı aynı zamanda sağlıklı gelişimin de işaretidir. Gözlerin sağlıklı olması ve iyi gören bir çocuk okul hayatında ve genel sağlığı açısından en önemli konulardan. Göz sağlığı problemleri erken dönemde göz kontrolü sayesinde tespit edilirse, etkili tedavi yolları belirlenebilir ve başarı elde edilebilir.

Göz Kusurlarının Önemi

Yaygın olarak ebeveynler tarafından görme sorunları çok fazla önemsenmemektedir. Fakat bebeklik ve çocukluk çağında erken tespit edilen göz kusurları, gelişmekte olan çocukların hayatını, okuldaki başarısını ve dolayısıyla geleceğini etkilemektedir. Dolayısıyla çocuğun doğumundan itibaren, bebeklik öncesi, sonrası, anaokulu, okul yıllarında çocuğun görme düzeyini kontrolü önem arz etmektedir. Rutin göz taramaları hekimler tarafından düzenli aralıklarla yapılmalıdır.

Göz Sağlığı Doğumdan İtibaren Takip Edilmeli

Hekimler, çocuk doktorları, aile hekimleri ve sağlık personelleri yeni doğanların gözlerini incelemeli ve “kırmızı refle” testini muhakkak yapmalıdırlar.  Eğer prematüre bebek ya da tıbbi açıdan problemli bir bebekle karşılaşılıyorsa, anormallik belirtileri söz konusu ise kapsamlı bir göz muayenesi yapmakta fayda vardır. Göz sağlığı için olması gereken ikinci tarama ise doğumdan 1 yıl sonra yani 1. yaşına basıldığında yapılmalıdır. Çocuk 4 yaşına gelmeden görme keskinliği muhakkak test edilmelidir. Göz muayenesine işbirliği edebilecek yaşa gelen çocukların bu testten geçmeleri gerekmektedir çünkü çoğu çocukta hipermetropa rastlanmaktadır. Uzak ve yakını görmekte zorlanırlar. İlk aşamada şaşılık, göz tembelliği, miyop, hipermetrop, astigmat gibi odaklanma sorunları ortaya çıkarsa çocuk kesinlikle kapsamlı muayene edilmelidir. En kısa sürede tedaviye başlanmalıdır.

Kontakt Lens Kullanımı ve Gözlük

Okuma çağındaki çocuklarda göz muayenesinden sonra gözlük ya da kontakt lens tedavisi uygulaması yapıldıysa kontrollerin muhakkak senede bir yenilenmesi gerekmektedir. Çocuğun okul başarısında bir yetersizlik, görme zaafından kuşkulanıldığında veya gözlerinin kaydığı görüldüğünde bir göz hekiminin muayenesi gerekir.

Hangi Durumlarda Doktora Başvurulmalı?

Çocuk muayene esnasında yapılan görme taramasında başarısız olduysa ya da görme taraması yapılmamışsa, bir çocuk doktoru tarafından göz hekimine yönlendirilmişse, anormal derecede görme davranışları gözlemleniyorsa ya da hali hazırda görme problemleri varsa, Tıbbi sorunları olan çocuklar (down sendromu, prematüre, juvenil idiopatik artrit, ailede ambliyopi, şaşılık, retinoblastoma, konjenital katarakt veya konjenital glokom öyküsü var ise, çocukların öğrenme güçlüğü ya da gelişim problemleri var ise, nörolojik problemlerle karşı karşıya kalındıysa kesinlikle göz doktoruna başvurulmalıdır.

Görme Taraması Nedir? Göz Muayenesi Nedir? Aralarındaki Fark Nedir?

Görme taramasında asıl amaç, görmenin normal gelişimini engelleyecek risk etmenlerini belirlemek, yetersiz olgulara erken dönemlerde tedaviye yönlendirmektir. Erken teşhis açısından önemlidir. İzole göz problemlerini ve diğer sistem gelişimlerini tespit eder, gelecek nesillerde ortaya çıkacak problemleri engelleyebilecek öneme sahiptir. Göz muayenesinin ise herhangi bir problem olmadan her çocuğa 4 yaşına gelmeden yapılmalıdır. Gözler kullanıldıkça görme potansiyeli artar. Önemli problemlerin teşhisinde rutin muayenlerin önemi çocukların geleceği açısından hayati öneme sahiptir.

Çocuklarda en sık rastlanan göz problemleri göz bozuklukları düzeltilmemiş kırma kusurları ve şaşılıktır. Şaşılığın çocukken ve en erken yaşta gözlükle veya ameliyatla tedavi edilmesi gereklidir. Şaşılık düzeltilse bile tembellik için kapatma tedavisi uygulanmalıdır. 9-10 yaşına kadar tedavi edilmeyen, görme bozuklukları sonucu gelişen tembelliğin ileri yaşlarda tedavisi mümkün olmamaktadır.

 

Çocuklardaki göz rahatsızlıkları ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak için Çocuklardaki göz rahatsızlıklarını tüm detayları ile başlık başlık anlattığımız Çocuklarda Göz Rahatsızlıkları Nelerdir? isimli makalemizi okumanızı öneririz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir